Szkolenia i debata w KURORCIE QULTURY (#talentmatchingeurope) - zapraszamy do galerii zdjęć

IMG 3028

28 lipca 2016 roku w KURORCIE QULTURY Gajowa 9 Fundacja ARTeria, w ramach międzynarodowego projektu ‪#‎talentmatchingeurope‬ zorganizowała multievent: prezentację założeń i celów projektu, warsztaty na temat roli i cech dobrego coacha/doradcy pracującego z utalentowaną, kreatywną młodzieżą, debatę podsumowującą wypracowane rekomendacje, nie zabrakło także muzycznego akcentu na koniec...

Warsztaty poprowadzili: Bogusława Bębnik (Warsztat 1: „Kreatywne zawody na rynku pracy – jak powinno wyglądać efektywne wsparcie dla młodzieży?”), Ewa Stellmach (Warsztat 2: „Licencja na bycie sobą – rola coacha, mentora w kreowaniu twojej przyszłości”) oraz Wenancjusz Ochmann („Młody kreatywny człowiek a pracodawca w sektorze kultury i kreatywnym”).


Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo pracującenad stworzeniem i przetestowaniem europejskiego systemu wsparcia młodych utalentowanych ludzi dzięki mentorom/doradcom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, więcej: www.fundacja-arteria.org


Zdjęcia: Sergey Lapshin

 

Archiwalia