Nowy wymiar przedszkola

Nowy wymiar przedszkola

Muzyka. Ruch. Ekspresja. Śpiew. Rytmika... czyli system edukacji muzycznej polegający na wyrażaniu muzyki ruchem. Gdy Émile Jaques-Dalcroze, szwajcarski kompozytor i pedagog, na początku XX wieku tworzył system edukacji pozwalający na fizyczne doświadczanie muzyki poprzez ćwiczenia ruchowe oraz poprzez pozostałe zmysły, na rozwijaniu poczucia rytmu na ruchu naturalnym, na improwizacji, nie przeczuwał jaką popularność zdobędzie ta forma muzyczno-ruchowej ekspresji.

VENOS STUDIO, na bazie swojego wieloletniego doświadczenia w edukacji artystycznej małych dzieci oraz na bazie, prowadzonej od 1999 roku, Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz Zerówki Muzycznej
i Akademii Sztuki Przedszkolaka wygrało dwa przetargi na realizację w latach 2011-2013 zajęć z rytmiki w 12 mikołowskich przedszkolach dla w sumie 1468 dzieci w wieku od 3-6 lat. Ogromne przedsięwzięcie, które w końcowej fazie obejmowało zajęcia w 58 grupach i angażowało 21 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli rytmiki.

Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Jak mówi koordynatorka projektu, Izabella Konieczny: - Osoby, które na co dzień pracują z dziećmi dobrze znają potrzeby najmłodszych i oczekiwania ich rodziców. Pisząc ten projekt, dążyliśmy do poszerzenia dostępu do oferty edukacyjnej mikołowskich przedszkoli. Z kolei Małgorzata Kołodziej koordynator merytoryczny projektu podkreśla: - Zgodnie z założeniami projektu to podniesienie jakości usług edukacyjnych i wyrównywanie szans rozwoju dzieci niepełnosprawnych i z deficytem rozwojowym było najważniejsze. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zabawy i zajęcia dostosowane były do możliwości rozwojowych dzieci tak, aby stworzyć im najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju.

Foto: Bartosz Lipiński, sesja do magazynu BEDRIFT 6_2013

Archiwalia