VENO'S z European Cultural Learning Network

z45

Anna Ochmann oraz Wenancjusz Ochmann wzięli udział w kolejnych spotkaniu partnerów sieci European Cultural Learning Network, którezostało zorganizowane w Słowenii w marcu 2015 roku (22,23 i 24 kwietnia) przez jednego z partnerów projektu - stowarzyszenie MITRA. VENO’S STUDIO jest partnerem wspierającym projekt, brało także m.in. udział w badaniu sektora edukacji kulturalnej realizowanego w Polsce.

Oprócz intensywnej trzydniowej pracy warsztatowej w trakcie seminarium i spotkania partnerów w Mariborze organizatorzy przewidzieli także bogaty i różnorodny program artystyczny wpisujący się w idee European Cultural Learning Network. Mieliśmy możliwość zwiedzenia atelier słoweńskiego artysty Boruta Popenko, wysłuchania koncertu Vesny Perovič, nasi partnerzy z MITRY zorganizowali także wystawę zatytułowaną „Together”, której otwarcie nastąpiło (wraz z minikonferencją) w czwartek 23 kwietnia 2015 r. – swoje prace na wystawie zaprezentowali: Borut Popenko, Branimir Ritonja, Janez Klenovšek, Jože Šubic, Milana Golob, Natalija Šeruga, Polona Maher, Roman Zel oraz Tadej Vindiš, a wieczorem tego samego dnia nasza międzynarodowa grupa wzięła udział w „artystycznym spacerze” odwiedzając m.in. multidyscyplinarne laboratorium sztuki GT22,  SALON OF APPLIED ARTS, STUDIO MILLIMETER - MATJAŽ WENZEL, PETRA KAPŠ  czy METKA KAVČIČ STUDIO.

European Cultural Learning Network to projekt, w ramach którego analizujemy i pilotujemy nowe sposoby wspierania osób oraz organizacji związanych z europejską edukacją kulturalną, działając na rzecz wzmocnienia ich statusu oraz integracji, a także chcemy wspierać działania związane z edukacją zawodową w tym sektorze. Projekt jest realizowany etapami:

  • badanie sektora edukacji kulturalnej w kraju każdego z partnerów projektu
  • lokalizację oraz identyfikację nowych organizacji i interesariuszy w sektorze edukacji kulturalnej
  • rozwój programów szkolenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do aktualnych potrzeb
  • ewaluację i doskonalenie powstałych programów z myślą o ich zastosowaniu dla całego sektora edukacji kulturalnej
  • rozpoznanie nowych możliwości zdobywania certyfikatów i kwalifikacji zawodowych
  • promowanie, sieciowanie i dostarczanie informacji dla sektora edukacji kulturalnej za pomocą multimedialnej platformy internetowej – Obserwatorium
  • badanie potrzeby i możliwości stworzenia nowego stowarzyszenia dla osób zawodowo związanych z edukacją kulturalną - European Association for Cultural Learning (EACL)

Więcej na: www.ecln-network.com

Zdjęcia: Dejan Bulut oraz Anna Ochmann

Archiwalia