Warsztaty muzyczne....

DSC 3457

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zawsze. Charles Darwin nazwał muzykę najbardziej tajemniczym darem dla ludzkości. Czy istniej świat bez muzyki? Dźwięki otaczają nas od najwcześniejszych chwil życia, a w specjalistycznej literaturze można znaleźć szereg niezwykle interesujących artykułów o oddziaływaniu muzyki już w prenatalnym okresie życia człowieka.

VENOS STUDIO od ponad 12 lat prowadzi w Zabrzu szkołę muzyczną I oraz II stopnia. Mamy ogromne doświadczenie w przygotowywaniu zawodowym muzyków – zarówno instrumentalistów, jak i wokalistów. Te doświadczenia, a także znajomość potrzeb rynku pracy - nie tylko w województwie śląskim - były jedną z inspiracji do przygotowania projektu „Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczna pasją”. Chcieliśmy zachęcić kobiety uzdolnione artystycznie do wykorzystania swoich pasji w rozwoju zawodowym, dać im niezbędną wiedzę i umiejętności, aby mogły wykorzystać cenny dar jakim jest ich kreatywność. Także w wymiarze muzycznym.

Tworzenie czy wzmacnianie kapitału społecznego jest silnie uwarunkowane przez kulturowe wzorce zachowań. Udział w przedsięwzięciach kulturalnych, w edukacji artystycznej efektywnie inicjuje i wspiera rozwój aktywności, kreatywności i pozytywnych relacji między członkami społeczeństwa, a także ich zaangażowanie w dobro wspólne. Oprócz aspektów społecznych kultura jest także istotnym narzędziem rozwoju regionalnego. Kompetencje artystyczno-estetyczne uczestników życia kulturalnego czyli umiejętność poruszania się w świecie kultury, sztuki i jej interpretacji, pozytywne wartościowanie uczestnictwa w kulturze, także w dziedzinach związanych z muzyką, to czynniki nie tylko stymulujące procesy edukacji kulturalnej ale także przyczyniające się do budowania kapitału społecznego czy podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Dlatego bardzo  ważnymi elementami projektu były warsztaty plastyczne i muzyczne.

Rozpoczęliśmy pracę warsztatową od wstępnego zdiagnozowanie zdolności i zaktywizowania uczestniczek, które bardzo często nie zdawały sobie sprawy z drzemiącego w nich talentu. Bały się śpiewania, a czasami nie akceptowały nawet brzemienia własnego głosu. Zakres szkolenia obejmował kilka, uzupełniających się nawzajem, bloków tematycznych, między innymi: emisję głosu z elementami dykcji, zasady muzyki czyli poznawanie podstawowych pojęć i terminów muzycznych, elementy kształcenia słuchu. Wiedzę teoretyczną uzupełnialiśmy ćwiczeniami praktycznymi: oddechowymi, rozluźniającymi, motywującymi i wspierającymi, także ćwiczeniami melodycznymi i rytmicznymi. Ważnym elementem programu warsztatów muzycznych była umiejętność pracy z mikrofonem -niezwykle cenne doświadczenie szczególnie dla osób nieśmiałych, mających problemy z publicznymi (nawet w niewielkim gronie) wystąpieniami. Kolejne etapy to metodyka pracy nad piosenkami popularnymi oraz dziecięcymi, poznawanie literatury muzycznej, wybrane elementy historii muzyki czyli podróż poprzez różne style muzyczne wraz z poznaniem biografii wybranych kompozytorów. Także: słuchanie muzyki klasycznej i dyskusje. Ważne miejsce w cyklu warsztatowym zajmowała gra na gitarze dająca podstawowe umiejętności akompaniamentu gitarowego w piosenkach, a także podstawy harmonii. Warsztaty zakończyliśmy spotkaniem poświęconym inspiracjom muzycznym uczestniczek, które przygotowały prezentacje o swoich muzycznych idolach.

Wenancjusz Ochmann, prowadzący warsztaty muzyczne w ramach projektu "Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczną pasją" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 6.1.1. w woj. śląskim.

Broszura podsumowująca realizację projektu do pobrania tutaj.

Archiwalia